ساعات کار مجموعه روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 16:45 می باشد باعث خرسندی ما هست که در خدمت شما عزیزان باشیم