دانلود راهنمای فارسی سورن


اینورترهای سری SSO1400 با قابلیت دقت بسیار بالا در کنترل سرعت و گشتاور موتور
و همچنین قابلیت تحمل اضافه جریان، بهترین انتخاب برای کنترل بارهای حساس و
متغییر تلقی میشود. به همین خاطر از جمله کاربردهای این سری از دستگاه ها میتوان
به سیستمهای بالابر، آسانسور و همچنین سیستمهای صنعتی پیچیده اشاره کرد.
اینورترهای سری SSO1400 با طراحی سازگار با محیط صنعتی و کارگاهی و همچنین
قابلیت پیادهسازی تعداد مختلفی از سیستمهای اتوماسیون، بهترین گزینه برای
محیطهای صنعتی و کارگاهی محسوب میشود. این سری از دستگاهها به دلیل کاربرد
متنوع به عنوان اینورتر جنرال تلقی میشوند.
در این دفترچه سعی شده است خلاصهای از نحوه تنظیم، راهاندازی و سیمکشی
اینورترهای سری SSO1400 به طور کوتاه توضیح داده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر
به وب سایت شرکت و کتاب جامع راه اندازی و تنظیم پارامترهای این دو دستگاه مراجعه
نمایید.
1
- مشخصات فنی دستگاه
مشخصات فنی اینورترهای سری SSO1400 در جدول 1 - 1 آمده است.
جدول 1 - 1 مشخصات فنی محصول
مشخصات SSO1400
قابلیتهای اصلی (Main Feature)
قابلیت راه اندازی موتورهای سنکرون
Supports asynchronous motor
 دارد
قابلیت راه اندازی موتورهای سنکرون
Supports synchronous motor
 دارد
روشهای کنترلی
Control Methods
 V/F Control
 Sensorless Flux Vector Control (SFVC)
 Close-Loop Vector Control (CLVC)
گشتاور اولیه
Starting Torque
 200% - 0.5Hz
دقت سرعت و گشتاور
Speed & Torque Accuracy
 0.01%
اندازهگیری خودکار پارامترهای موتور
Motor Auto tuning
 دارد
بیشترین فرکانس خروجی
Output Maximum Frequency
 V/F : 0 – 3200 Hz
 Vector-Control : 0 – 300 Hz
افزایش گشتاور
Torque boost
 0.1% - 30%
کنترلر PID داخلی
Integrated PID Controller
 دارد
PLC داخلی
Build-In PLC
 7 Digital Inputs
 2 Relay Outputs
 1 Transistor open-collector Output
ارتباط سریال RS485 ( Modbus-RTU )
Serial communication RS485 (Modbus-RTU)
 Baud-rate: Up to 115200 bps
 Format: <8,N,2>, <8,N,1>, <8,E,1>, <8,O,1>
 Mods: Master/Slave
انکودر تفاضلی
Incremental Encoder
 0-65535
فرکانس کریر
Carrier Frequency
 0.5 – 16 KHz
ورودی و خروجی آنالوگ
Analog Inputs / Outputs
 2 Analog Inputs (0-10v / 4-20mA)
 1 Analog Output (0-10v / 4-20mA)
 1 Analog Output (0-10v)
ورودی و خروجی دیجیتال مجازی
Virtual Digital I/O
 5 Virtual Digital Inputs
 5 Virtual Digital Output
منحنی V/F
V/F Curves
 Linear Curve
 Multi-Point Curve
 Nth Power Curve
 V/F Separation:
Complete Separation
Half Separation
مدت زمان شتابگیری
Acceleration / Deceleration Time
 0.0Sec – 6500.0Sec
تزریق جریان DC ترمز
DC Brake
 0-36Sec / 100%
- معرفی ترمینالهای دستگاه

- 1 - معرفی ترمینالهای برد پاور
ترمینالهای برد پاور دستگاه تک فاز در شکل 2 - 1 و دستگاه سه فاز در شکل 2 - 2
نشان داده شده است.
شکل 2 - 1 ترمینالهای برد پاور دستگاه تکفاز
شکل 2 - 2 ترمینالهای برد پاور دستگاه سه فاز
توضیحات مربوط به ترمینالهای برد پاور دستگاه در جدول 2 - 1 آمده است.
جدول 2 - 1 ترمینال های برد پاور
ترمینال عنوان توضیحات
L1, L2
ترمینالهای برق ورودی تکفاز دستگاه
برق ورودی 220V AC را به این ترمینالها متصل میکنیم.
R, S, T
ترمینالهای برق ورودی سهفاز دستگاه
برق ورودی 380V AC را به این ترمینالها متصل میکنیم.
P(+), P(-)
ولتاژ مثبت و منفی باس DC
ولتاژ مشترک ورودی باس DC دیگر درایوها
PB
ترمینال اتصال مقاومت ترمز
مقاومت ترمز را بین این ترمینال و ترمینال P(+) متصل میکنیم.
U, V, W
ترمینالهای خروجی سهفاز دستگاه
موتور سهفاز مورد نظر به این ترمینالها متصل میشود.
PE
ترمینال ارت دستگاه
میبایست این ترمینال به چاه ارت محل نصب درایو متصل شود.
نکته: اتصال اشتباه ورودی و خروجیهای دستگاه میتواند باعث آسیب رسیدن به
دستگاه شود.