مد های کنترلی اینورتر های ، فرکانسی درایورموتور ها:
وظیفه اصلی اینورترهای فرکانس  تنظیم الکترونیکی سرعت موتورهای آسنکرون سه فاز AC می باشد.  ترکیبی از این اینورترها با الکتروموتور گیربکسها  و یا موتورهای آسنکرون AC  ، مجموعه ای کم نظیر از یک سیستم دور متغییر با امکانات بسیار عالی را بوجود می آورد. هم چنین ترکیبات مختلفی از ماجولهای قابل نصب بر روی این دستگاه که بر اساس نیازهای مشتری قابل انتخاب بوده و هر یک کارآیی های جدیدی را به سیستم اضافه می نمایند نیز موجب می گردد تا این دستگاه در حالات مختلف کاری و کاربردهای متنوع بتواند بسادگی مورد استفاده قرار گرفته و بطور کامل پاسخگوی نیازهای مشتری باشد. برخی ویژگیهای دیگر مثل طراحی ساده وفشرده و قابلیتهای نرم افزاری و سخت افزاری بسیار زیادی که در آنها تعبیه گردیده است ، استفاده از مدارات محافظ متعدّد، استفاده از مواد اولیّه مرغوب و آزمایشات کنترل کیفیت متعدّد در شرایط سخت کاری و شرایط واقعی کار، در مجموع این نسل از درایوها را به درایوی ایده آل جهت استفاده در موارد بسیار متنوع و گوناگونی تبدیل نموده است.
مد کنترلی خطی V/f  بهمراه Vmin boost  ثابت :
این حالت کلاسیک از تعاریف مدهای کنترلی را می توانید در شرایط زیر مورد استفاده قرار دهید :
هنگامیکه می خواهید چندین الکتروموتور را به یک اینورتر متصل نمایید.
استفاده از موتورهای  راکتانس.
استفاده از موتورهای Sliding rotor .
استفاده از موتورهای مخصوص که مشخصه ولتاژ/ فرکانس آنها مشخص است.
کاربردهایی که در آنها درایو جهت Positioning مورد استفاده قرار گرفته و نیاز به دینامیک سریع دارند.
بالابرها.
مد کنترلی Vector  :
در مقایسه با مد کنترلی V/f  ، این مد کنترلی می تواند گشتاور بیشتری تولید نموده و در هنگامیکه موتور در حالت بی باری کار می نماید، جریان کمتری از شبکه مصرف نماید. این مد کنترلی، در حقیقت حالت بهینه سازی شده مد Motor current control  است که در نسلهای قبلی مورد استفاده قرار می گرفتند. این مد کنترلی را می توانید در حالات ذیل مورد استفاده قرار دهید :
هنگامیکه فقط یک درایو در حال کار بوده ( و نه شبکه ای از درایوهای مختلف بصورت سنکرون ) و تغییرات ناگهانی بار شدید در سیستم وجود دارد.
هنگامیکه فقط یک درایو در حال کار بوده و شرایط راه اندازی اولیه بسیار سخت و سنگین است.
هنگامیکه چندین موتور به درایو متصل بوده و تمام موتورها یکسان می باشند و بار بصورت مساوی نیز بین آنها تقسیم شده است .
هنگامیکه یک موتور آسنکرون معمولی بدون فیدبک سرعت با اعمال ضریب جبران خطای سر خوردن جهت کنترل سرعت موتور مورد استفاده قرار گرفته است.