برخی ویژگی های منحصر سری FRD-700:

1-      رنج توانی 0.37 تا 15 کیلووات
2-      طراحی برای حداقل 10 سال عمر کارکرد مفید
3-      انجام 300 تست در طول پروسه تولید
4-      عدم نیاز به چوک خروجی تا 500 متر
5-      مد پیش رفته Flux Vector Control
6-      EMC فیلتر داخلی
7-      کارکرد در دمای 50 درجه سانتیگراد بدون نیاز به Derating
8-       تحمل 150 درصد اضافه بار به مدت یک دقیقه
9-      تحمل 200 درصد اضافه بار به مدت 3 ثانیه
10-  ماژول چاپر ترمز داخلی
11-  6 ورودی دیجیتال،3خروجی دیجیتال،2 ورودی آنالوگ،1 خروجی انالوگ
12-  مجهز به چوک DC
13-  فانکشن safety Emergency Stop
14-  فانکشن Sleep Mode مخصوص کنترل پمپ
15-  فانکشن کنترل ترمز مکانیکی خارجی (مخصوص جرثقیل)
16-  کارکرد در رطوبت 95 درصد
17-  مجهز به فن های 3 سیم فیدبک دار که در صورت بوجود جسم خارجی یا گیر کردن فن، فورا سبب اعلام خطا توسط اینورتر می شود.
18-  قابلیت تنظیم Password
19-  تشخیص هوشمند قطع تسمه در فن ها
20-  PID کنترل
21-    پشتیبانی از شبکه صنعتیMod-Busوقابلیت اضافه شدن کارت پروفیباس یا ماژول I/O